Týdenní plán

Týdenní plán 12. - 30. června 

Milí páťáci, v rukou máte poslední týdenní plán tohoto roku.

Plán učiva:

Ve všech předmětech budeme opakovat učivo 5. ročníku.

V přírodovědě budeme probírat jednoduché stroje a zařízení.

Geometrie bude ve čtvrtek i v pátek!

Prezentace přečtených knížek musíte stihnout do 20. června.

Už se nebude konat kroužek sportovních her.

Testy:

14. 6. středa - matematika

15. 6. čtvrtek - vlastivěda (historie)

16. 6. pátek - angličtina (celá třída)

19. 6. pondělí - čeština

Termíny akcí v červnu:

úterý 20. 6. - Kulturní den - Divadlo 7. třída, Hudební vystoupení 5. třída - Vystoupí naši žáci pod vedením pana Čepičky pro celou školu

středa 21. 6. - Ornita - Šplhavci (65 Kč). Vezměte si na tento den také velkou igelitku nebo desky, budeme si rozdávat výtvarné práce za celý rok.

čtvrtek 22. 6. - Kounická cesta 2. část - Projdeme si druhou část Kounické cesty (naučné stezky) s pracovními listy. S sebou do batůžku svačinu, dostatek pití, pláštěnku a psací potřebu. Na sebe sportovní oblečení, dobré boty, případně pokrývku hlavy. Sledujte předpověď počasí. V případě velmi nepříznivého počasí bude změna plánu. Na závěr vás čeká překvapení.

pátek 23. 6. - Pedagogická rada - uzavírání známek.

pondělí 26. 6. - Výměna učebnic - Budou se odevzdávat všechny učebnice, které jste dostali na začátku školního roku. Zároveň dostanete učebnice na rok příští. Vyučování bude končit v 11. 50.

úterý 27. 6. - Přebor školy ve skoku vysokém - Nezapomeňte si úbor na tělocvik.

středa 28. 6. - Den v přírodě - Sportovní oblečení, dobré boty, svačinu do batůžku. Jako každý rok budete vylosováni do skupin, ve kterých budete plnit úkoly.

čtvrtek 29. 6. - Odměny za sběr, soutěže a sport. Učitelé sehrají utkání ve fotbalu s deváťáky.

pátek 30. 6. - Vysvědčení.

Ve středu 28. 6. nastupuji do nemocnice na operaci, takže se v závěru školního roku neuvidíme. Budete-li mít jakýkoli problém poslední tři dny školy, kdy už nebudu přítomna, obracejte se na paní učitelku Sedlákovou.

V minulosti jste mi na konci roku dávali květiny a dělali jste mi tím velkou radost. Tentokrát by mi doma zvadly a já bych si je neužila. Letos postačí milý úsměv a rozloučení.

Vyřiďte pozdrav i svým rodičům, dělejte jim jen radost a možná se na 2. stupni setkáme.

Vaše třídní Mely Moravcová